Referenceliste

Siden 1987 har vi løst opgaver i mange forskelligartede virksomheder. I starten var hovedvægten inden for maskininsdustri og metal, men efterhånden har vi udvidet horisonten kraftigt. Vi har nu løst opgaver i en hvilken som helst form for branche, primært i nordjyske virksomheder.

En referenceliste med virksomhedernes navne vil først blive udleveret under et personligt møde med en TofKo-konsulent, da vi fortsat ønsker at bibeholde vores kunders tillid til vores loyalitet og etiske forpligtelser.

Herunder ses en referanceliste fra de industrier og brancher vi har arbejdet i. Der er desuden nævnt nogle af de opgaver, vi har løst inden for de enkelte brancher.

Branche

Virksomhedstype

Opgaver

Nærings- og nydelsesmiddel industri

Mejeri
Bryggeri

Distributionsstrategi
Finde agenter og forhandlere

Tekstil og beklædningsindustri

Forbehandling af tekstilfibre
Flagfabrik
Fiskerimateriale

Relationsmarkedsføring
Testmarkedsføring
Procesudvikling
Projektering
Forretningsplan

Læderindustri

Fremstilling af tasker mv.

Maskinleverancer
Kursusaktivitet

Træindustri

Fremstilling af vinduer og døre i træ

Fundraising
Markedsføringsmaterialer
Markedsudvikling
Rekruttering

Papir- og grafisk industri

Trykkeri
Grafisk materiale

Markedsanalyser
Rekruttering

Mineralolie industri

Fremstilling af træbeskyttelse

Stillingsprofilanalyser
Ledelsesudvikling

Kemisk industri

Fremstilling af plastprodukter
(underleverandør)

Internationalisering
Projektkoordination

Gummi- og plastindustri

Underleverandør til plast

Etablering (interact)

Sten-, ler- og glasindustri

Cementfabrikker

Organisatorisk udvikling

Jern- og metalindustri

Fremstilling af:
- metalvarer
- ventilation
- containere
- slagterimaskiner
- værktøj
- kedler
- blikemballage

Selskabsetablering
Konceptudvikling
Markedsudvikling
Virksomhedsudvikling
Organisationsudvikling
Strategisk sparring
Iværksætterrådgivning
Konceptudv. Shop in Shop

Maskinindustri

Fremstilling af:
- køle- og fryseanlæg
- ventilationsanlæg
- maskiner til landbrug
- vejesystemer
- grafikpressere
- maksiner til levnedsmiddelbranchen
- gyllevogne
- fugtskabe

Strukturering af produktprogram
Markedsføringsplan
Forretningsplan
Direktionssparring
Profitabilitetsanalyse
Produktmix-strategi
Etablering af datterselskab
Markedspositionering

Elektronikindustri

Fremstilling af:
- medicinsk udstyr
- højttalere
- computere
- software
- tilbehør til mobiltelefoner
- belysning

Distributørsøgning
Business to business
Kundetilfredshedsanalyser
Strategisk ledelse og udvikling
Bestyrelsesarbejde
Internationalisering

Transportmiddel industri

- skipsværft
- invalide køretøjer
- isolering
- propeller
- camping

Informationsteknologi
Netværksuddannelse
Produktudvikling
Salgsstrategi
Projektstyring

Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed

Fremstilling af:
- kontorinventar
- skolemøbler
- stole og siddemøbler

Udstillingsarrangør
Foreningsdannelse
Factfinding
Website

Bygge- og anlægsvirksomhed

Entreprenørvirksomhed
Fremstilling af:
- stilladeser
- terrazzo

Produktanalyse
Distributionsstrategi
Profileringsmaterialer
Mærkevarestrategi

Handels- og reparationsvirksomhed

Engroshandel
Grovvarehandel

Procesanlæg
Projektering

Transportvirksomhed

Rejsebureau

Midlertidig ledelse i nødlidende virksomheder

Pengeinstitutter

Pengeinstitut

Komponentleverancer

Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv.

Boligudlejning
Fremstilling af fabriksanlæg
Konsulentydelser
Butiksindretning
Rengøringsvirksomhed

Benchmarking
Messeplanlægning
Markedstest
Faktoranalyse
Maskinleverancer

Organisationer, forlystelser, kultur mv.

Faglige oplysende foreninger

Projektsalg (Nigeria)
Eksportkontor til leje
Eksportsæler til leje

Internationale organisationer mv.

Organisation

IT-strategi

Har du spørgsmål til referencelisten, er du meget velkommen til at henvende dig til TofKo Business Development A/S