Organisationsudvikling

Det grundlæggende i en virksomheds organisationsudvikling er medarbejderne. Det er medarbejderne der arbejdes med, det er medarbejderne der skal få organisationen til at give overskud.

At arbejde med menneskene i organisationen kan ofte være en god idé, hvis virksomheden står i et vadested. En mindre tilpasning, en lille forandring eller en større udvikling af organisationen kan for virksomheden bl.a. betyde:

  • Motiverede og fleksible medarbejdere
  • Større effektivitet
  • Klar opgave- og ansvarsfordeling
  • Forbedret konkurrenceevne
  • Strategisk overblik

Det kommer dog ikke af sig selv. Det kan være besværligt og vanskeligt at indføre en ny "tingenes orden" - det gælder såvel organisatorisk som menneskelig udvikling.
Det er en grænseoverskridende proces, der kræver mod, åbenhed og dialog. gerne dig og din virksomhed på vej.