Forretningshåndbog

PLANER OG PRAKTISKE VEJLEDNINGER
        
HVORDAN VAR DET NU LIGE VI GJORDE SIDSTE GANG? Hvem har ikke prøvet at mangle bogen man slår det hele op i? Hvis Deres virksomhed snart skal:

 • Ændre produktionsformen
 • Udvide medarbejderstaben
 • Sende et nyt produkt ud
 • Opbygge salgsfunktion

eller bare har behov for at beskrive de daglige rutiner på ét sted, så er en forretnings-håndbog et godt værktøj.

EN HÅNDBOG SAMLER DE VIGTIGE OPLYSNINGER, så medarbejdere og ledelse altid kan slå op og se den mest hensigtsmæssige fremgangs-måde, som f.eks.:

 • Hvilken metode, bruger vi
 • Har vi en procedure
 • Har vi en vejledning

Det er selvfølgelig stadig helt i orden at tænke selv, men det kan være rart at have en "huskeliste".

TOFKOS KONSULENTER vejleder Deres virksomhed om, hvordan håndbogen f.eks. kan afhjælpe for lang produktions-tid, vigende kvalitet eller gøre ansvarsfordelingen mere synlig og forståelig.

VI BRUGER "TRIN FOR TRIN-METODEN". Med andre ord får De kun et kapitel ad gangen og kan så bygge på efter behov. Håndbogen består af et antal kapitler, som svarer til virksom-hedens opdeling. F.eks indeholder den:

 • Et afsnit om produktionen med vejledninger til
 • Virksomhedens markedsføringsplan
 • Praktiske oplysninger om personaleforhold
 • Sælgers opslagsbog med de seneste produktinformationer.

ALT AFHÆNGIG AF VIRKSOMHEDEN ser håndbogen forskellig ud. Et vigtigt formål med håndbogen vil dog altid være at sikre, at virksomheden overholder sine kvalitetskrav, så kunderne kan regne med at få en god ensartet vare hver gang.     
Der kan f.eks. være anvisning på:

 • Hvordan forhindrer vi, at fejl og afvigelser opstår
 • Hvordan retter og justerer vi, hvis fejl skulle opstå
 • Hvordan sikrer vi den samme gode kvalitet hver gang

DERES UDBYTTE AF HÅND-BOGEN er en højere effektivtet og De kan opnå konkurrence-fordele f.eks. gennem:    

 • Mindre materialeforbrug
 • Større styring
 • Kvalitetsforbedringer
 • Frigjort tid
 • Evt. ISO certificering

Endelig er håndbogen en god anledning til at tage "vi plejer" op til revision.

FORSKRIFTERNE I HÅNDBOGEN følger virksomhedens mål og langsigtede planer, og i det hele taget vil handlingsplaner og tidsplaner findes deri.