Personalehåndbog

STAMMEN, DER BÆRER TRÆETS KRONE
    
EN VIRKSOMHED ER SOM ET TRÆ med rødder, stamme, grene, kviste og blade. Alle elementer betyder noget - men kun, når de hænger sammen.

SAVNER DE SAMMENHÆNG og bruger De for megen tid og energi på at orientere medar-bejderne om personaleforhold?
Har De problemer med at holde styr på, hvilke informationer medarbejderne allerede har fået?

Er det et irritationsmoment, at medarbejderne bruger meget tid på at spørge om almindelige personaleforhold?

PERSONALEHÅNDBOGEN er da et godt værktøj både til ledelsen og til medarbejderne i dagligdagen. Den samler for eksempel oplysninger om virksomhedens politikker og retningslinier for bl.a.:

  • Organisation og ledelse
  • Ansættelsesforhold
  • Sikkerhed og sundhed
  • Praktiske oplysninger

FORDELENE VED AT HAVE EN PERSONALEHÅNDBOG er mange, bl.a.:

De sparer tid ved ikke at skulle give de samme oplysninger igen og igen
Alle medarbejdere får de samme oplysninger
Nye medarbejdere får hurtigt tilegnet sig den nødvendige viden om virksomheden - og bliver dus med organisationen
Bedre trivsel og højere motivation hos alle i virksomheden.     

NÅR ALLE ER ORIENTERET, bliver arbejdsklimaet sundere, og udbyttet for virksomheden er meget synligt:

  • Frigjorte ressourcer
  • Højere effektivitet

OPBYGNINGEN AF PERSONA-LEHÅNDBOGEN hjælper TofKos konsulenter Dem gerne med.

I fællesskab laver vi en indholds-fortegnelse, der tilpasses netop Deres virksomheds forhold, ønsker og behov.

TofKos konsulent laver et udkast - naturligvis til Deres kritik og gennemsyn, hvorefter den ende-lige personalehåndbog sættes op og trykkes.

Vi opbygger, udarbejder - og vedligeholder gerne Deres personalehåndbog.