Profilanalyse

DET RIGTIGE VALG
        
ET VÆSENTLIGT ELEMENT i en rekrutteringsproces eller i udviklingen af en effektiv organisation er at finde den rette person til det rette job. For at sikre dette kan der anvendes profilanalyser.

TOFKO HAR KONSULENTER, der er certificeret i brugen af profilanalyser, og kan derfor være behjælpelig med, at De får ansat den bedste kandidat.

TOFKO TILBYDER TO ANALYSER, en personprofilanalyse (PPA) og en stillingsprofilanalyse (SPA), der begge måler personlig adfærd og egenskaber     

Analyserne anvendes bl.a. til

  • rekruttering og udvælgelse
  • medarbejdersamtaler
  • teambuilding
  • organisationsudvikling

EN ORGANISATIONS STRATEGI består bl.a. af en human resource del, og det er ofte ledelsen, der har ansvaret for implementeringen af denne.

DET KAN VÆRE VANSKELIGT AT DESIGNE og tilpasse sin organisation så adfærd, egenskaber og kvaliteter går op i en højere enhed.

VED AT ANVENDE PROFILANALYSER kan organisationen bl.a. få en analyse af hvilke kompetencer, der findes i organisationen i dag, og hvilket kompetencebehov der vil være i morgen.
Viser der sig et behov for givne kompetencer i organisationen vil anvendelse af profilanalyser i forbindelse med eksempelvis rekruttering være med til at sikre at de manglende kompetencer bliver tilført organisationen.

Personprofilanalysen giver en karakteristik/profil af personens adfærd i tre situationer. Der er tale om en grundlæggende adfærd, en adfærd i arbejdssituationen samt en adfærd i en presset situation.
De tre profiler er sammenlignelige og er med til at give et fyldestgørende billede af personens adfærd. Det fremkomne resultat kan ikke anfægtes, da det er personen selv der via udfyldelsen af analysen har "tegnet" sig selv.

Stillingsprofilanalysen giver en karakteristik/profil af en given stilling. Profilen kan give et strategisk overblik over nuværende og fremtidige behov for organisationen, den kan sikre en realistisk vurdering af krav til personen i stillingen, ligesom den sikrer en direkte sammenligning mellem stilling og person.

DET OPTIMALE RESULTAT for en sammenligning er når personprofilen opfylder alle kravene i stillingsprofilen (overlapning), hvilket er illustreret nedenfor.