Rekruttering

RIGTIGT VALG GIVER STYRKE

DET KAN VÆRE vanskeligt og tidskrævende at rekruttere nye nøglemedarbejdere til virksomheden. Det er derfor vigtigt at den rette og bedst egnede kandidat ansættes første gang.

VED AT SAMARBEJDE MED TofKo sikres De den bedst egnede kandidat til jobbet og De minimerer Deres tidsforbrug i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

FOR AT OPNÅ DE BEDSTE resultater er det nødvendigt med tillid og åbenhed i samarbejdet samt professionelle værktøjer og erfaringer.

VED AT LADE TOFKO håndtere rekrutteringen, er Deres udbytte:

  • sikkerhed for, at det er den bedst egnede kandidat der ansættes
  • tidsmæssig investering koncentreres om behovsspecifikation og udvælgelse
  • optimal jobstart for ny medarbejder via introduktionsplan og opfølgning
  • kvalitetsgaranti - lever kandidaten ikke op til forventningerne inden for tre måneder - gør vi det om til den halve pris.

DET SKITSEREDE ansættelsesforløb er fundamentet for at rekruttere den rigtige medarbejder.

VI TAGER UDGANGSPUNKT I samspillet mellem Dem og TofKo gennem hele forløbet. Det sikrer en optimal udnyttelse af de tidsmæssige såvel som de kvalitative ressourcer.

PROCEDUREN I ansættelsesforløbet er opdelt i 5 trin, hvor TofKo deltager aktivt gennem hele processen:

  1. Behovsspecifikation
  2. Annoncering
  3. Interviews
  4. Udvælgelse og rapport
  5. Opfølgning

AFHÆNGIG AF DERES ønsker gennemføres ansættelsesforløbet enten til fast pris eller per løbende timeforbrug.