Brancheanalyse

Behovet for en brancheanalyse kan opstå ved:

  • Forskydninger i branchen, produkter og/eller teknologi ændres hvorved der opstår en ny situation med nye konkurrenter, substituerende produkter og kunder.
  • Ændringer i distributionsmønstret, hvorved konkurrence- og kundesituationen ændres.
  • En brancheanalyse kan identificere et forretningsområdes konkurrenter samt konkurrenceintensiteten på et givet marked.

I brancheanalysen indgår en bestemmelse af :

  • Markedets indtrængningsbarrierer, som giver et billede af truslen fra nye udbydere
  • Antal konkurrenter og deres indbyrdes position og markedsandele
  • Købernes magt (antal, palette, integrationsgrad,involvering)
  • Leverandørernes magt (antal, differentiering, integrationsgrad)
  • Tilgængeligheden af substituerende produkter    

En brancheanalyse indgår sædvanligvis i en markedsanalyse på lige fod med konkurrent-, kunde- og omverdensanalyserne. Brancheanalysen adskiller sig som et selvstændigt produkt fra markedsanalysen, idet den er en nøgtern beskrivelse af branchen og ikke tager sit udgangspunkt fra en virksomhed.

Brancheanalysen er med til at bestemme de strukturelle faktorer, som er bestemmende for branchens langsigtede profitmuligheder og er dermed et strategisk værktøj for virksomhedens fremtid.