Konkurrentanalyser

FIND DEN UNIKKE POSITION PÅ MARKEDET
        
SPØRGER DE DEM SELV: HVEM ER KONKURRENTEN? og hvordan kan min virksomhed forudsige hans taktik? Så er De på rette vej til at styrke Deres egen virksomhed og få en god plads på markedskortet.

TOFKO TILBYDER DEM NU EN KONKURRENTANALYSE som en genvej til at finde den unikke position på markedet. Hvis De f.eks. oplever at:

  • Nye leverandører dukker op på markedet.
  • Deres produkt indgår i nye sammenhænge.
  • Konkurrenten opnår høje markedsandele,

så vil en undersøgelse af konkurrenternes styrker og svagheder bane vejen for Deres produkter.

FORMÅLET MED ANALYSEN er at kortlægge, hvilken indsats Deres virksomhed skal sætte ind med. Løsningen kan være alt fra nye salgskanaler til produkttilpasning - eller ekstra ydelser til produktet.

Men uanset hvad, får Deres virksomhed et stærkere beslutningsgrundlag ved at søge information om markedet.

SAMMEN MED DEM UNDERSØGER VI de særlige kompetencer og fremgangsmåder hos enkelte eller flere konkurrenter:

  • Hvordan gør de?
  • Hvad deres mål?
  • Kendetegn og reaktionsmønstre

I vores vurdering ser vi desuden på:

  • Hvor attraktivt markedet er
  • Hvordan markedsandelene er fordelt.

SOM UVILDIG PARTNER kan vi teste kundens mening om konkurrentens produkt - og derved få indblik i pris, sortiment, service osv.

FORDELEN ER, AT DE FÅR ØJE PÅ "HULLER" i markedet som kan udnyttes. Endelig er målet naturligvis, at De vælger den rette strategi, som kan forøge Deres konkurrencefordele.

KONKURRENTANALYSEN ER ÉN AF MANGE VEJE til fremtidig overlevelse.

KONTAKT TofKo VirksomhedsUdvikling A/S, hvis du er interesseret i informationer om dine konkurrenter.