Markedsanalyse

NYE MARKEDER I SIGTE?
        
TIL TIDER GÅR BLÆSTEN FRISK OVER Limfjordens vande. Og som virksomhedsleder kan man føle sig som kaptajn på et skib. Man ser på søkortet, og når man sejler mod nye havne, opdager man, hvad kortet er værd.

Er De på rette kurs? Måske har De en værdifuld last ombord, De ønsker at få mere ud af? Ønsker de assistance til at følge med - eller leder De efter årsager til, at det ikke gik, som De forventede?

MED EN MARKEDSANALYSE fra TofKos konsulenter får De mulighed for at gøre status på danske og udenlandske markeder. Vi stiller skarpt på nye og eksisterende markeder, og vi søger ny viden, som giver et solidt fundament for at vælge rette indsats.

Vi undersøger for eksempel:

FORBRUGSMØNSTERET HOS KUNDERNE: Hvordan er deres købsvaner, hvordan handler de? Hvilke krav stiller de? - og hvordan er de forskellige typer og grupper af kunder?

HVAD KENDETEGNER KONKURRENTERNE?

 • Hvor er deres stærke sider?
 • Hvilke fremgangsmåder bruger de?
 • Hvordan virker det?

HVAD VED VI OM MARKED OG BRANCHE?

 • Markedets størrelse
 • Tendenser i branchen
 • Konjunkturer og priser
 • Succesfaktorer

ER DER ANDRE KRAV FRA OMVERDENEN?

 • Lovgivning eller regulering
 • Pressens indflydelse
 • Politiske tiltag
 • Teknologisk udvikling

MED ANDRE ORD... Vi undersøger, hvor der er grobund for Deres ideer, og hvor en indsats giver det bedste resultat.

Vi vejleder om, hvordan De undgår faldgruber og overflødige omkostninger, og hvordan Deres virksomhed kan agere effektivt og udnytte sine stærke sider.

ANALYSEN SKER I ETAPER. Vi starter markedsanalysen ved skrivebordet, hvor vi har redskaberne til målrettet research. Vi ser, om Deres ideer er rentable og går videre med en grundigere analyse, hvor vi kontakter mulige:

 • Kunder
 • Forhandlere
 • Samarbejdspartnere
 • Messer og udstillinger

Undervejs kan De tage stilling til hvilke områder, der kræver nærmere eftersyn.

NÆSTE ETAPE ER MARKEDSFØRINGSPLANEN, der indeholder mål, strategier og handlingsplaner for marked, produkt, position og image.