Eksport

At være en eksporterende virksomhed stiller store krav. Hvis der ikke er taget stilling til, hvordan tingene skal gøres, eller man i det hele taget ikke er klar over, hvad der ligger i en internationaliseringsproces, kan det være en stor mundfuld.

Kontakt TofKo VirksomhedsUdvikling A/S for mere information om eksport - også hvis du mangler sparring til en allerede igangværende eksport.