Messeplanlægning

ER DE KLAR TIL NÆSTE MESSE?
        
HVIS DE TIDLIGERE HAR DELTAGET PÅ EN MESSE, har De sikkert prøvet ikke at have tid nok til at forberede sig. Det forsøger TofKo at råde bod på.

VI TILBYDER ASSISTANCE både før, under og efter Deres næste messe. På den måde får De tid til at udføre det daglige arbejde samtidig med messeforberedelserne. Og efter messen er skrivebordet ryddet, når telefonen begynder at kime.

EN MESSE KAN SES SOM ET STRATEGISK REDSKAB, der sikrer virksomheden gode relationer - og dermed indtjening.

TOFKO VIRKSOMHEDSKONSULENTER har besøgt flere internationale fagmesser på vegne af nordjyske virksomheder. Ad den vej har vi skaffet dem flere gode samarbejspartnere. Afhængigt af Deres behov tilbyder vi assistance til enhver opgave. De får en professionel partner på selve messestanden og en bagstopper i kulissen.

FØR DE BESLUTTER AT DELTAGE PÅ MESSEN, er det vigtigt at vurdere, gøre sig virksomhedens mål klart og formulere strategi og planer. Dét rådgiver vi Dem om.

FØR MESSEN KAN VI sørge for kampagneplanlægning. Vi opsøger f.eks. nye målgrupper og hjælper med:

  • Brochurer
  • Produktblade
  • Invitationer til messen
  • Markedsinformation
  • Oversættelser og breve

SELVE UDSTILLINGEN ER én stor markedsplads. De har unik mulighed for direkte profilering, inspiration og nye kontakter samt for at få viden om:

  • Konkurrenter
  • Kunder
  • Markedsmuligheder

HVIS DE ØNSKER DET, står vores sprogkyndige og velforberedte medarbejder på standen og er klar til gøre et solidt fodarbejde.

EN EFFEKTIV OPFØLGNING er alfa og omega, men så kommer resultaterne også på sigt. Efter messen sikrer TofKos konsulenter, at kontakterne følges til dørs. Vi opsøger nye samarbejdspartnere pr. telefon eller møder op og præsenterer produktet på Deres vegne. På den måde kan De se frem til langsigtede fordele og gode muligheder for succes.

TØR DE BLIVE VÆK? Kolleger, konkurrenter, samarbejdspartnere, leverandører, kunder og potentielle kunder kommer på messen.

Ved at gøre brug af TofKos erfaring er De grundigt forberedt - og klar til at tage imod nye henvendelser.