Markedsføringsplan

EN MÅLRETTET INDSATS FØRER TIL SALG
        
ØNSKER DE EN PLAN FOR, HVORDAN Deres virksomhed får en god position i forhold til konkurrenterne? Og ønsker De at sætte langsigtede mål for markedsføringen af Deres produkt? Så tilbyder TofKo et professionelt modspil. Vi ser på virksomheden fra en ny synsvinkel og giver råd om, hvordan Deres virksomhed får afsat sine varer.

I FØRSTE OMGANG ER DET VIGTIGT at kende sine krav til succes. Derfor afklarer vi også først, om der kan være behov for en analyse af kunder, konkurrenter eller branche.

MED EN MARKEDSFØRINGSPLAN får De chancen for at udnytte fordelagtige markeder og tilmed en god salgsplatform. Vi begynder dér, hvor virksomheden er, og ser på, hvad ledelsen kan og vil.     

Så opstiller vi mål og strategier for:

  • Bredden i sortimentet
  • Hvordan De udnytter Deres særlige fortrin overfor konkurrenterne
  • Målgruppevalg
  • Produktets udformning
  • Samarbejdspartnere
  • Kommunikation

MARKEDSFØRINGSPLANEN indeholder handlingsplaner 1-3 år frem. Heri er ansvaret fordelt, så enhver ansat kender sine aktiviteter og tidsfrister. Eksempelvis giver den svar på, hvordan De vil informere kunderne. Planen beskriver f.eks. også:

  • Hvordan vil vi udvikle og tilpasse produktet?
  • Hvordan stiller vi krav til kvalitet og service?
  • Hvordan opretholder vi en konkurrencedygtig pris?
  • Hvordan stiller vi krav til underleverandører, agenter og forhandlere?         

EFTERHÅNDEN LÆGGER DE DEM FAST , hvordan De kan opnå den bedste salgseffekt, og De beslutter, hvilke aktiviteter og budgetter markedsføringen skal følge i de næste år.

ALT EFTER DERES BEHOV ser vi på, hvordan de udnytter produkter og markedssituation bedst muligt. Vi hjælper Dem med en målrettet markedsføringsindsats.

De binder Dem kun for små skridt ad gangen.