Netværksdannelse

Færre ressourcer, længere skridt

Strategisk velovervejede netværk udgør de stærkest tænkelige markedsaktører uafhængigt af konjunkturerne. Det sker, når et sådant netværk er baseret på udnyttelsen og udvekslingen af kernekompetencer blandt de deltagende virksomheder. Det kan være i form af:

  • Produktionsnetværk
  • Eksportnetværk
  • Leverandørnetværk

Effekterne, der kan opnås gennem et godt samarbejde, og som kan indvirke positivt på parternes konkurrencesituation, er mange, og de har som regel stor betydning for hver deltagende part:
          
Hos TofKo koncentrer vi os om rollen som den udviklende koordinator. Netværkssamarbejdet etableres mellem ligeværdige virksomheder, og vi måler vores indsats på resultatet af hele samarbejdet. Først identificeres netværkets interne potentiale for strategisk samarbejde. Derefter støtter vi alle etableringens faser fra planlægning til evaluering. Alt sammen i fortsat dialog med de involverede virksomheder.