Leverandørnetværk

LEVERANDØRNETVÆRKET ER ET SAMARBEJDE  mellem x antal leverandører omkring en for dem bestemt type af aftager. Typisk øger man igennem dette samarbejde forholdet mellem parterne ud over de rene markedsmæssige købs- og salgsrelationer til også at omfatte gensidig udvikling af processer og en koordineret udvikling af produkter og services.

Et leverandørnetværk opstår:

NÅR FLERE ikke-konkurrerende leverandører etablerer et samarbejde om levering af sammenhængende produkter, kaldet systemløsninger eller totalløsninger. Set fra leverandørens synspunkt giver det flere markante fordele:

  • Det åbner mulighed for at løfte langt større opgaver, end det ellers var muligt,
  • Det giver mulighed for at højne kvaliteten af det færdige produkt,
  • Det øger mulighederne for at samkøre nogle processer, som kan give kunden betydeligt kortere leveringstid,
  • Stærkere image overfor øvrige interessenter.
Leverandørnetværk