Forretningsplaner

Virksomhedsudvikling indebærer at der skal formuleres en forretningsplan. Dette øger styringen af udviklingen og kræves ofte af eksterne investorer - private som offentlige. Gennem årene har TofKo formuleret forretningsplaner for virksomheder eller dele heraf. (se f.eks. Markedsføringsplaner, under Markedsføring)

En forretningsplan giver ledelsen og dermed virksomheden overblik over, hvor udviklingen skal hen og hvad der skal til for at komme til det punkt man ønsker. I forbindelse hermed udarbejdes en handlingsplan der indeholder de punkter der skal investeres i, og således kan man se, hvad det samlet vil koste virksomheden at nå de fastlagte mål.