Strategi

I en altid foranderlig verden er det vigtigt for virksomheden at have overblik over sine egne styrker og svagheder. Herved kan virksomheden reagere hurtigt og effektivt når ændringer opstår.

Virksomheden påvirkes af ændringer såvel internt som eksternt, hvorfor det også er vigtigt at kende til organisationens muligheder og begrænsninger.

Med et såkaldt strategisk overblik over virksomheden, kan der lægges den nødvendige handlingsplan, så virksomheden fremdeles kan tilpasse sig omverdenens til stadighed flere forandringer, og samtidig realisere de opstillede mål.