Handelshus

Eksporthandelshuset giver fabrikanter i Nordjylland mulighed for et alternativt afsætningsled, hvor der er mulighed for at outsource markedsføring og afsætning på eksportmarkederne.

Eksporthandelshuset vil samle et produktsortiment som er komplementært. Herved bliver der tale om en effektivisering og ressourcebesparelse, idet det selvstændige selskab gennem standardisering og erfaring har mulighed for at generere stordriftsfordele til gavn for de mindre virksomheder.

Fordelene er:

  • opnå stordriftsfordele (øget omsætning af nuværende eller kendte produkter)
  • opnå risikominimering (ingen debitorrisiko, ingen investering i eksportmarkedsføring)
  • få mulighed for ekstraordinære indtægter
  • outsorce salg for selv at kunne fokusere på innovation og produktudvikling
  • effektivisering og ressourcebesparelse set udfra et helhedsperspektiv

Kontakt TofKo Business Development A/S for yderligere information.